0
brak produktów

Aktualności

Nowość: Biblioteka Teologii Fundamentalnej - 14

Teologia fundamentalna wobec wyzwań współczesnych nauk o człowieku


Redakcja: ks. Przemysław Artemiuk

Autorzy

ks. dr hab. Przemysław Artemiuk
ks. prof. dr hab. Ireneusz Mroczkowski
ks. dr hab. Krzysztof Kaucha, prof. KUL
ks. dr hab.Tomasz Kraj, prof. UPJP II
ks. dr hab. Wojciech P. Grygiel FSSP
dr Grzegorz Osiński
o. dr Piotr Anicet Gruszczyński OFM
ks. prof. dr hab. Henryk Seweryniak
ks. prof. dr hab. Józef Kulisz SJ


Spis treści

Ks. Przemysław Artemiuk
Współczesne wyzwania antropologiczne

Ks. Ireneusz Mroczkowski
Natura osoby ludzkiej a moralna odpowiedzialność chrześcijanina.
Projekt antropologii moralnoteologicznej         

Ks. Krzysztof Kaucha
Homo deus? Kim będzie „po-człowiek”? 
Kim jest człowiek? Odpowiedź teologii fundamentalnej           

Ks. Tomasz Kraj
Kim jest człowiek we współczesnej genetyce? 
Zagadnienie prawdy o człowieku         

Ks. Wojciech P. Grygiel FSSP
Konceptualne wyzwania nauk kognitywnych 
dla antropologii filozoficznej i teologicznej      

Grzegorz Osiński
Umysł – świadomość – dusza w transhumanizmie     

O. Piotr Anicet Gruszczyński OFM
Koniec człowieczeństwa. J.R.R. Tolkien i C.S. Lewis
o kondycji współczesnego człowieka  

Ks. Henryk Seweryniak
Teologia fundamentalna wobec wyzwań 
współczesnych nauk o człowieku       
 
VARIA

Józef Kulisz SJ
Człowiek, którego pamiętam. 
Wspomnienie o ojcu René Latourelle’u

Ks. Henryk Seweryniak
Propozycja programu zajęć z teologii fundamentalnej i religiologii
w nowej Ratio Studiorum
Wyższych Seminariów Duchownych w Polsce