0
brak produktów

O wydawnictwie

Płocki Instytut Wydawniczy jest wydawnictwem Diecezji Płockiej, istniejącym od 1958 roku. W roku 1996 wydawnictwo uzyskało osobowość prawną i zmieniło nazwę na Płocki Instytut Wydawniczy. Od momentu przekształcenia, nakładem Płockiego Instytutu Wydawniczego ukazało się ponad 600 tytułów. Jego działalność wydawniczą reguluje Statut Płockiego Instytutu Wydawniczego.
 
Wspierając inicjatywy o charakterze naukowym i dydaktycznym Płocki Instytut Wydawniczy publikuje monografie naukowe, rozprawy habilitacyjne i doktorskie oraz rekomendowane prace dyplomowe z zakresu teologii, filozofii, historii Kościoła i prawa kanonicznego oraz nauk humanistycznych (psychologii i socjologii), podręczniki, a także czasopisma, prace zbiorowe, materiały pokonferencyjne/posympozjalne i książki popularnonaukowe.
 
Płocki Instytut Wydawniczy (wcześniej jako Wydawnictwo Diecezji Płockiej) od 1973 roku jest wydawcą rocznika „Studia Płockie” W kooperacji ze Stowarzyszeniem Teologów Fundamentalnych w Polsce od 2015 roku jest współwydawcą serii naukowej „Biblioteka Teologii Fundamentalnej”. W kooperacji ze środowiskiem Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie w Płockim Instytucie Wydawniczym ukazała się seria „Teologia i…”. We współpracy ze środowiskami regionalnymi od 2005 roku instytut wydaje „Tłuchowskie Zeszyty Historyczno-Społeczne”. W swoim dorobku Płocki Instytut Wydawniczy odnotować może również tytuły włączone do w serii wydawniczych „Filozofia i Religia” oraz „Mistyka chrześcijańska”.
 
Płocki Instytut Wydawniczy prowadzi stałą współpracę z autorami reprezentującymi znaczące ośrodki naukowe w Polsce, takie jak: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie. Współpracuje również w autorami reprezentującymi Papieski Uniwersytet Urbanianum w Rzymie, Wyższą Szkołę Pedagogiczną im. Janusza Korczaka w Warszawie, Stowarzyszenie Psychologów Chrześcijańskich oraz Endlich-Leben-Netzwerk e.V.
 
Ponadto Płocki Instytut Wydawniczy prowadzi stałą działalność wydawniczą na rzecz diecezji płockiej we współpracy z Wydziałem Katechetycznym i Wydziałem Duszpasterskim Kurii Diecezjalnej Płockiej, Wyższym Seminarium Duchownym oraz wybranymi ośrodkami akademickimi. W ramach tej współpracy wydawnictwo oferuje przygotowanie do druku publikacji związanych z historią i dziedzictwem diecezji płockiej, jak również publikacji okolicznościowych, poradników, albumów, pomocy multimedialnych, broszur, informatorów, folderów okolicznościowych itp.
 
 
Osoba reprezentująca wydawnictwo
 
ks. dr Tomasz Lewicki
Dyrektor Płockiego Instytutu Wydawniczego
 
Rada wydawnicza
 
ks. prof. nadzw. dr hab. Daniel Brzeziński
ks. prof. zw. dr hab. Wojciech Góralski
ks. prof. zw. dr hab. Leszek Misiarczyk
prof. zw. dr hab. Waldemar Rozynkowski
ks. prof. zw. dr hab. Henryk Seweryniak
prof. nadzw. dr hab. Leszek Zygner