0
brak produktów

Aktualności

Nowość: Płockie organy katedralne

Autor: ks. Marcin Sadowski

Autor czytelnie przedstawia skomplikowaną historię wielu instrumentów bazyliki katedralnej w Płocku począwszy od pierwszych wzmianek historycznych po dzień dzisiejszy. Szczegółowo opisuje dzieje kolejnych organów, odkrywa nieznane dotychczas fakty i szczegóły konstrukcyjne. Ukazuje spójną historię i profesjonalnie przedstawia zagadnienia konstrukcji technicznej oraz specyfiki brzmienia instrumentów. Tekst uzupełniony jest przez bogaty, precyzyjnie dobrany materiał ilustracyjny.

Z recenzji prof. szt. muz. dra hab. Władysława Szymańskiego,
Akademia Muzyczna im. K. Szymanowskiego w Katowicach


Przeprowadzone przez ks. Marcina Sadowskiego studium dowodzi, iż instrumentarium katedry płockiej stanowi niezwykle ciekawy teren badawczy, dotychczas pod wieloma aspektami mało znany. Autor postawił sobie bardzo jasne cele badawcze: ukazanie całościowej historii organów katedry płockiej oraz zbadanie współczesnych organów katedralnych ze szczególnym uwzględnieniem ich walorów brzmieniowych i dokonanych modyfikacji. (…) Opracowanie to, będące rzetelnie udokumentowaną pozycją, stanowi bardzo cenny wkład do wiedzy na temat organów bazyliki katedralnej w Płocku.

Z recenzji ks. dra hab. Piotra Wiśniewskiego, prof. KUL,
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Pliki do pobrania:
  1. SPIS TRESCI MS.pdf