0
brak produktów

Homiletyka

Wierzyć w Ewangelię. Homilie i kazania tematyczneAutor: ks. Wojciech Góralski

Rok wydania: 2017
Oprawa: miękka
Format: A5
Liczba stron: 256
ISBN: 978-83-65397-49-2
Zajrzyj do środka: pobierz
+
-
Ilość:
Cena: 25,00 zł
„Radość Ewangelii, czytamy w Adhortacji apostolskiej papieża Franciszka Evangelii gaudium, wypełniająca życie wspólnoty uczniów, jest radością misyjną. Doświadcza jej siedemdziesięciu dwóch uczniów powracających z misji, pełnych radości (por. Łk 10, 17). Przeżywa ją Jezus, radujący się w Duchu Świętym i wysławiający Ojca, ponieważ Jego objawienie dociera do ubogich i najmniejszych (por. Łk 10, 21). Doświadczają jej pełni podziwu pierwsi nawracający się, kiedy słuchają przepowiadania Apostołów, «każdy w swoim własnym języku» (por. Dz 2, 6), w dniu Pięćdziesiątnicy. Radość ta jest znakiem, że Ewangelia była głoszona i przynosi owoce” (n. 21).

Głoszenie Ewangelii jest szczególną powinnością prezbiterów, którzy są „dłużnikami wszystkich, aby się dzielić z nimi prawdą Ewangelii, którą się cieszą w Panu” (Presbyterorum ordinis, n. 4). Wyrazem pragnienia dzielenia się z innymi prawdą Ewangelii jest oddawana do rąk Czytelnika książka, zawierająca 60 homilii i kazań wygłoszonych przez autora w 2016 roku. Stanowi ona kontynuację wydanych wcześniej tomów: Pod Boży zasiew (Płock 2007), Mocni w wierze (Płock 2012), Być bliżej Ciebie chcę (Płock 2014) oraz Miłosierdzie Pańskie wyśpiewywać będę (Płock 2016).

Z uwagi na różnorodność tematyczną homilii i kazań, i tym razem zastosowano następującą systematykę: 1) W obliczu Ojca; 2) Z Synem; 3) W mocy Ducha; 4) U boku Matki; 5) We Wspólnocie Świętych; 6) Wokół kapłaństwa i życia konsekrowanego; 7) Ku pełni życia.

Polecamy również

Płomyki prawd niedzielnych Ewangelii ...
ks. Wojciech Filipowicz
30,00 zł
W nauce Apostołów
ks. Zbigniew Załęcki
15,00 zł
Być bliżej Ciebie chcę
ks. Wojciech Góralski
25,00 zł
Miłosierdzie Pańskie wyśpiewywać ...
ks. Wojciech Góralski
25,00 zł