0
brak produktów

Prawo kanoniczne

Proces małżeński według Motu proprio Mitis Iudex Dominus IesusAutor: ks. Jan Krajczyński (red.)

Rok wydania: 2015
Oprawa: miękka
Format: A5
Liczba stron: 147
ISBN: 978-83-65397-06-5
Zajrzyj do środka: pobierz
+
-
Ilość:
Cena: 20,00 zł
Papież Franciszek, zachęcony głosami braci w biskupstwie i innych wiernych, podjął się dzieła reformy procesu o nieważność małżeństwa. Efektem trzyletniego wysiłku wielu pasterzy, kanonistów i osób doświadczonych w praktyce sądowej jest między innymi List Apostolski Motu Proprio Mitis Iudex Dominus Iesus, reformujący kanony Kodeksu Prawa Kanonicznego dotyczące spraw o orzeczenie nieważności małżeństwa z 15 sierpnia 2015 roku. Dokument ten wzbudza żywe zainteresowanie, a nawet rozbieżne opinie, od chwili jego promulgacji w dniu 8 września bieżącego roku.

Prezentowane opracowanie stanowi jeden z wymiernych owoców krytycznej refleksji specjalistów w zakresie prawa kanonicznego, którzy starają się wyjaśnić i przedstawić w jak najpełniejszym świetle nowe dyspozycje małżeńskiego prawa procesowego. Gros publikowanych tutaj materiałów stanowią teksty wystąpień Referentów, którzy wzięli udział w konferencji naukowej „W przededniu wejścia w życie motu proprio Mitis Iudex Dominus Iesus”, zorganizowanej przez Konwent Oficjałów Polskich i Sąd Biskupi Płocki w dniu 26 listopada 2015 r. w Popowie-Letnisku koło Warszawy. Przedłożenia te poprzedza opracowanie poświęcone formowaniu się dyscypliny kościelnej w zakresie procesu o stwierdzenie nieważności małżeństwa. Całość może stanowić łatwo dostępną pomoc w realizacji posługi sprawiedliwości i prawdy zgodnie z zasadami prawa ogłoszonymi przez Papieża Franciszka.

ks. dr hab. Jan Krajczyński, prof. UKSW – redaktor

Polecamy również

Materiały archiwalne do XIX-wiecznych ...
ks. Andrzej Rojewski (oprac.)
22,00 zł
Rodzina, gender i nowy feminizm ...
ks. Ireneusz Mroczkowski
20,00 zł
Spotykam Twoje Słowo. Karty pracy ...
ks. Paweł Mąkosa (red.)
4,50 zł
Świadczę o Jezusie w świecie. ...
ks. Robert Strus, ks. Wiesław ...
18,50 zł