0
brak produktów

Formacja duchowa

Bóg a pełnia człowiekaAutor: ks. Sławomir Zalewski

Rok wydania: 2015
Oprawa: miękka
Format: A5
Liczba stron: 392
ISBN: 978-83-61193-77-9
Zajrzyj do środka: pobierz
+
-
Ilość:
Cena: 25,00 zł

Rozwój życia mistycznego chrześcijanina w dynamicznym procesie oczyszczeń według św. Jana od Krzyża


„Prezentowana publikacja stanowi bardzo poważne osiągnięcie w obszarze problematyki teologii mistycznej, a ściśle jej zagadnienia doświadczenia mistycznego. Mamy do czynienia z pracą, która wnosi prawidłowe rozumienie mistyki św. Jana od Krzyża, obudowaną bardzo rzetelnie w dane tradycji i pogłębioną współczesną interpretacją teologiczną. […] W swej treści zbiega się ona z oczekiwaniem ludzi na zaspokojenie głębokiego «głodu» życia duchowego, a jednocześnie z oczekiwaniem na zdrową naukę mistyki, która chroniłaby przed fałszywym trendem szukania wartości duchowych w apersonalnej mistyce Dalekiego Wschodu i w różnych teoriach pseudomistycznych.

Jest to zatem całościowe, twórcze i krytyczne opracowanie mistyki św. Jana od Krzyża Autor wspaniale wykazał, że bez właściwego zrozumienia mistyki nie można mówić o prawidłowym rozwoju życia wewnętrznego. Dlatego praca ta jest bardzo dobra, ambitna, głęboka, bardzo trudna w wykonaniu z powodu poprawnego odczytania myśli szesnastowiecznego teologa i mistyka oraz przełożenia ich na język współczesny.”

ks. prof. dr hab. Stanisław Urbański

*


„Ks. Zalewski wykazuje, że Doktor Karmelu, akcentując duchowy pierwiastek w człowieku, wskazuje na jego wielką godność; o godności tej mówi nam zarówno tajemnica Wcielenia Syna Bożego, jak i całe dzieło odkupienia człowieka. To właśnie w Nim, w Bogu-Człowieku, przez Niego i z Nim staje się możliwa realizacja mistycznego doświadczenia. […] Analizując podkreślane przez św. Jan od Krzyża niedoskonałości w rozwoju duchowym, autor z dużą kompetencją dowodzi, że u ich podstaw znajduje się własne ja, pojmowane w aspekcie egoistycznym, które pragnie pociech i zadowolenia, będących przejawem tzw. uczuć zmysłowych. Ks. Zalewski słusznie zauważa przeżywanie przez mistyka zarówno ogromu cierpień związanych z oczyszczeniami, jak i doświadczenie przez niego «ognia miłości», jej intensyfikacji.

Ważnym wnioskiem wynikającym z badań autora jest stwierdzenie, że «każde autentyczne doświadczenie mistyczne dokonuje się zawsze w Ciele Mistycznym Jezusa, którym jest Kościół». Niezbędnym zatem warunkiem przeżyć mistycznych jest korzystanie z sakramentów świętych”.

ks. prof. dr hab. Jerzy Misiurek

Polecamy również

Kiedy miłość boli. O zranieniach ...
ks. Romuald Jaworski
10,00 zł
MULTIBOOK Jesteśmy w rodzinie ...
ks. Andrzej Krasiński (red.)
30,00 zł
Nabożeństwa majowe ze św. Stanisławem ...
ks. Wojciech Kućko (red.)
18,00 zł
Człowiek – twór przyrody czy ...
ks. Tadeusz Kuczyński
25,00 zł